Gesprekken diverse fracties

De SPA

Van de seniorenpartij hebben wij een uitnodiging ontvangen.
We zijn ontvangen door dhr. Arie Epskamp na aanleiding van onze brief.
Dhr. Epskamp heeft aangegeven dat er inderdaad een goede upgrade van de wijk moet komen.
Hij vindt echter wel dat bij de bouw van nieuwe woningen het niet vanzelfsprekend is dat dit uit 30% sociale woningen moet bestaan.
Het moet in het beeld passen van de te bouwen woningen en of positief het bijdraagt aan de wijk.
Ook om de hoogbouw plaats te laten vinden op het terrein waar het voormalig Ahrend gebouw staat is hij het met ons eens.
Onze werkgroep is opgenomen in hun database en zodra er nieuws is worden wij als werkgroep onmiddellijk op de hoogte gesteld.

De PVDA

We zijn naar de fractie geweest van de PVDA.
Dit was mede op uitnodiging van dhr. Leo van Etten, raadslid bij de PVDA.
Na een warm ontvangst hebben wij onze standpunten toegelicht over wat wij als bewoners graag
zouden willen zien komen op het voormalig AZC terrein en op het terrein van het voormalig Ahrend gebouw.
De plannen zoals wij het graag zouden zien zijn als volgt:

  • Een mix van sociale huur- en koopwoningen door elkaar heen.
  • Sociale huurwoningen moeten ook uit eengezinswoningen bestaan en niet alleen in de vorm van appartementen.
  • De huurwoningen verhuren aan mensen die een laag werkend inkomen hebben.
  • De wijk zo situeren dat de overlast minimaal en de veiligheid maximaal is, dit met betrekking door toename verkeer ten gevolge van woningbouw ontwikkeling.
  • Hoogbouw op het voormalig Ahrend terrein, verkeer is snel op de randweg en de Picassolaan wordt hierdoor veel minder belast en mensen wonende aan de Picassolaan blijven een mooi uitzicht houden.
  • Veel groen tussen de woningen in.

Deze plannen hebben wij in een brief overhandigt aan de fractie en tevens hebben wij hem ook naar onze burgemeester gestuurd.
Het zou fijn zijn als onze wensen mee genomen worden in de besluitvorming.

De VVD

Christiaan Peetoom kwam als afgevaardigde van de VVD bij ons op bezoek.
Het leuke is dat Cristiaan bij ons in de wijk woont en snapt waar het over gaat.
Cristiaan heeft ook belooft dat wij een gesprek met de wethouder krijgen om onze wensen kenbaar te maken.
Wij zullen hier dan ook dankbaar gebruik van maken.
Hij heeft ons dan ook een verslag gestuurd welke u hieronder kunt lezen.

Zoals in het gesprek aangegeven is de fractie van de VVD van mening dat het ons goed lijkt dat de herontwikkeling zal zorgen voor een opwaardering van de wijk. De grondslag voor onze standpunt is het verkiezingsprogramma. In ons programma staat het volgende: 
-focus verleggen van sociale huurwoningen nar vrije sector huurwoningen.
-meer studentenhuisvesting
-regionale afspraak van 30% sociaal wordt geschrapt

Als Alkmaarse VVD kunnen we de plannen natuurlijk pas beoordelen als deze beschikbaar zijn. Maar mijn interpretatie is dat onze standpunten t.a.v. deze locatie in grote mate overeenkomen. Dus woningbouw op het voormalige terrein van het het COA en appartementen op het terrein van Ahrend gebouw. Maar uiteraard zullen we de plannen als VVD moeten afwachten voordat we een standpunt kunnen innemen. 

Wat betreft het initiatief vanuit jullie groep kunnen we daar alleen maar heel erg blij mee zijn. Het is ontzettend goed dat jullie er al zo vroeg bij zijn en de fractie van de Alkmaarse VVD steunt dat van harte. We zullen jullie dus geen meter in de weg leggen. Het is aan te raden even contact op te nemen met de griffie om te bekijken wat precies de opties zijn om mee te denken. Zij hebben verstand van alle processen en zijn in die zin aanspreekpunt. Zij ondersteunen de gemeenteraad en weten van alle met elkaar afgesproken regels. 

Raadsgriffie@alkmaar.nl 

Verder is het aan te raden om een afspraak te maken met de wethouder. Dat kunnen wij voor jullie regelen mochten jullie dat willen. 

Ik hoor het graag!

Met vriendelijke groet,

Christiaan Peetoom

Alkmaarse VVD 

O.P.A.

We zijn door O.P.A. uitgenodigd om naar de fractie te komen.
Wij hebben onze wensen kenbaar gemaakt en O.P.A. staat niet onwelwillend tegenover ons plan.
Zij vinden ook dat er (kleinschalig) een stadsparkje aanwezig moet zijn (dus genoeg groen in de wijk).
Wij hebben aangegeven niet te groot want dit trekt in de zomer daklozen aan en is ook aantrekkelijk voor drugsgebruik en dat willen wij nou net niet.

De wijk moet een goede upgrade krijgen en dat is wat we willen, sociale huur en betaalbare koopwoningen en komt er hoogbouw, dan op het voormalig Ahrend terrein.
Het liefst dat de sociale huurwoning worden betrokken door mensen met werk.
Ter sprake kwam ook van ons de vraag waarom de Picassolaan nog steeds een 50 km zone is terwijl alles om ons heen 30 km zone is.
En de veiligheid hier in het geding komt omdat dit gedeelte gebruikt wordt als racebaan waarbij de snelheid 100 km p/u vaak wordt uitgetest.
Dit vond O.P.A. raar want zij dachten dat dit ook een 30 km zone was, en beloofden hier onmiddellijk werk van te maken om dit ook 30 km zone te maken.
Ook vroegen zij zich af waarom wij nu al onze wensen kenbaar willen maken terwijl er nog geen plan op tafel ligt.
Wij hebben hierop geantwoord dat wij ons pro actief op gaan stellen zodat alle partijen weten wat onze wensen zijn en zij hier mee rekening moeten houden mochten projectontwikkelaars plannen indienen.

Zij hebben ons ook het advies gegeven om een juridische status af te dwingen door ons te registeren.
Wij hebben aangegeven dat wij dit willen gaan doen.
Hiermee dwingen wij af dat er rekening gehouden moet worden met onze wensen over besluiten die genomen gaan worden over het terrein, en dat niet de projectontwikkelaar met zijn ideeën alles naar zijn hand kan zetten.
Er gingen hierna complimenten uit dat wij ons als comité laten horen en dat ze hopen dat meer wijkbewoners uit andere delen van Alkmaar zich zo profileren als ons.

Zij beloofden dat we als voltallig comité uitgenodigd gaan worden mochten er plannen komen, om onze wensen toe te lichten.

 

De ingestuurde brief naar alle fractiepartijen kunt u hier bekijken

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *